TERVETULOA RAISIO MARTINUKSEN SIVUILLE

Lions tavoitteita kuvaa hyvin alla oleva teksti:

Osoittaa aktiivista harrastusta yhteiskunnan taloudellista, sivistyksellistä, sosiaalista ja siveellistä menestystä kohtaan sekä yhdistää klubeja ystävyyden, hyvän toveruuden ja keskinäisen yhteisymmärryksen avulla.

Kannustaa palveluhaluisia miehiä ja naisia työhön paikkakuntansa hyväksi ilman henkilökohtaista taloudellista hyötyä.

Parantaa turvallisuutta sekä lisäämään yhteistyötä eri järjestöjen kanssa kiinnittämällä huomiota mm. huume- ja päihdevalistukseen, erikoisryhmien auttamiseen ja yleiseen turvallisuuteen.

Katso kertomuksia Martinus Toursilaisesta: Pyhä Martti, Martinus Toursilainen.

oulanka.com